Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο για "Εκπαίδευση / Δια Βίου Μάθηση"

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης σχετικά με την υπ’αριθ. 140 Πρόσκληση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για τη χρηματοδότηση Προγραμμάτων Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ έχοντας διαπιστώσει ότι: Περισσότερα »

 Ανακοινώνονται σήμερα οι διευκρινίσεις επί ζητημάτων ύποβολής προτάσεων για την κατηγορία Πράξης  : «Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεών Αποφοίτων ΑΕΙ» στους ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7 «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» και 8 «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου»

Περισσότερα »

Ανακοινώνεται ο πίνακας των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας που θα χρηματοδοτηθούν μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης:  «Ανάπτυξη και Διάθεση Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου από τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ – Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα (Hellenic Academic Opencourses)». Περισσότερα »

Το «Λύκειο Δεύτερης Ευκαιρίας» είναι η νέα παρέμβαση που θα υλοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ). Περισσότερα »

Το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, χρηματοδοτεί Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης για Πανεπιστήμια και ΤΕΙ μέσω των οποίων απόφοιτοι ΑΕΙ άνω 10ετίας θα μπορούν να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους στο πεδίο της επαγγελματικής τους δραστηριοποίησης ή των σπουδών τους. Περισσότερα »

Στο πλαίσιο της σχετικής Πρόσκλησης (ΑΠ 11876/06-7-2011, κωδ. 124) για την Πράξη  «Ακαδημία Πλάτωνος –Η Πολιτεία και ο πολίτης» κατατέθηκαν προτάσεις από δύο υποψήφιους Δικαιούχους: το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πάντειο Πανεπιστήμιο. Περισσότερα »

Στο πλαίσιο της σχετικής Πρόσκλησης (ΑΠ 11876/06-7-2011, κωδ. 124) για την Πράξη  «Ακαδημία Πλάτωνος – Ανάπτυξη της γνώσης και καινοτόμων ιδεών» κατατέθηκαν προτάσεις από δύο υποψήφιους Δικαιούχους: το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Ίδρυμα Λαμπράκη. Περισσότερα »

Το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, χρηματοδοτεί Πρόγραμμα μέσω του οποίου θα παρέχεται η δυνατότητα σε νέους οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει τα τελευταία δύο χρόνια από ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και ΙΕΚ να συμμετάσχουν σε προγράμματα μαθητείας 4-6 μηνών σε επιχειρήσεις σχετικές με τον κλάδο των σπουδών τους. Περισσότερα »

Διαγωνισμοί καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών, με το πρότυπο διεθνών  επαγγελματικών συναντήσεων εξέτασης επιχειρηματικών σχεδίων (pitch slams) θα διοργανωθούν από το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», με στόχο να προετοιμαστούν και να υποστηριχθούν οι νέοι που ενδιαφέρονται να επιχειρήσουν. Περισσότερα »

Το Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο του ψηφιακού σχολείου και με στόχο να ενισχυθεί η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, επεκτείνει το πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών στην τάξη. Περισσότερα »