Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο για "Εκπαίδευση / Δια Βίου Μάθηση"

2η Τροποποίηση της Πράξης “Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνικών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.)” με Κωδικό ΟΠΣ 5000065 στο Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020”

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης (PDF | 406 KB)

 

1η Τροποποίηση της Πράξης “Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνικών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.)” με Κωδικό ΟΠΣ 5000065 στο Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020”

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης (PDF | 524 KB)

 

Ορθή Επανάληψη: Ένταξη της Πράξης “Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνικών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.)” με Κωδικό ΟΠΣ 5000065 στο Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020”

Απόφαση Ένταξης (PDF | 484 KB)

 

Ένταξη της Πράξης “Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνικών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.)” με Κωδικό ΟΠΣ 5000065 στο Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020”

Απόφαση Ένταξης (PDF | 487 KB)

Ανοιχτή Πρόσκληση με Κωδικό 167 για την Υποβολή Προτάσεων στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»  – Κατηγορία Πράξης «Αξιολόγηση στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» – Πράξη: «Προκαταρκτικές Ενέργειες για την Εφαρμογή Συστήματος Αξιολόγησης»

ΑΠ 1-2-3  (PDF|845 KB)

Ξεκινούν οι εγγραφές επιχειρήσεων για νέο Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ, το Πρόγραμμα «Μαθητεία για Αποφοίτους», μέσα από το οποίο θα δίνεται ευκαιρία σε νέους Αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης των τελευταίων 2-3 ετών, να αποκτήσουν την πρώτη επαφή τους με την αγορά εργασίας, πραγματοποιώντας Μαθητεία 6 ωρών ημερησίως σε επιχειρήσεις που προσφέρουν θέσεις μαθητείας. Περισσότερα »

Ξεκινά η αξιολόγηση των προτάσεων για το Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων Α.Ε.Ι. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει ανά θεματική περιοχή, αμέσως μόλις ολοκληρώνεται η αξιολόγηση του συνόλου των προτάσεων κάθε θεματικής περιοχής. Περισσότερα »

Πρεμιέρα για την Ευρώπη κάνει στην Ελλάδα η παγκόσμια διοργάνωση «Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας» (Entrepreneur Week). Η «Ελληνική Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας» (Entrepreneur Week Greece)  διοργανώνεται στην Αθήνα από 22 – 25 Φεβρουαρίου από την Ένωση Νεοφυών Επιχειρήσεων (Hellenic Start-up Association) υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργείου Οικονομικών. Περισσότερα »

Το Πρόγραμμα Εκμάθησης της Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ), που εφαρμόζεται στις Α’ και Β’ τάξεις των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με ΕΑΕΠ, διακρίθηκε με το «Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών» για το έτος 2011 και αναγνωρίστηκε ως Δείγμα Καλής Πρακτικής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περισσότερα »

Το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), προχωρά στη δημιουργία πληροφοριακού συστήματος που θα παρέχει κεντρική στήριξη στην εύρεση θέσεων πρακτικής άσκησης για τους φοιτητές Πανεπιστημίων και ΤΕΙ. Περισσότερα »

Λόγω των τεχνικών προβλημάτων που εμφανίστηκαν στην ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής προτάσεων εξαιτίας υπερφόρτωσης που οδήγησε σε καθυστερήσεις στη χορήγηση κωδικών, η λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων για το πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (Πρόσκληση υπ’ αριθμ. 144) μεταφέρεται για την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου.

Σε συνέχεια της με αριθ. πρωτ. 20830/08-12-2011 1ης Διευκρινιστικής Εγκυκλίου, σχετικά με την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ», θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής: Περισσότερα »

Το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, προχωρά στην υλοποίηση προγραμμάτων δια βίου μάθησης για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη. Περισσότερα »