Αρχείο για "Εκπαίδευση / Δια Βίου Μάθηση"

Ξεκινά η αξιολόγηση των προτάσεων για το Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων Α.Ε.Ι. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει ανά θεματική περιοχή, αμέσως μόλις ολοκληρώνεται η αξιολόγηση του συνόλου των προτάσεων κάθε θεματικής περιοχής. Περισσότερα »

Πρεμιέρα για την Ευρώπη κάνει στην Ελλάδα η παγκόσμια διοργάνωση «Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας» (Entrepreneur Week). Η «Ελληνική Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας» (Entrepreneur Week Greece)  διοργανώνεται στην Αθήνα από 22 – 25 Φεβρουαρίου από την Ένωση Νεοφυών Επιχειρήσεων (Hellenic Start-up Association) υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργείου Οικονομικών. Περισσότερα »

Το Πρόγραμμα Εκμάθησης της Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ), που εφαρμόζεται στις Α’ και Β’ τάξεις των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με ΕΑΕΠ, διακρίθηκε με το «Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών» για το έτος 2011 και αναγνωρίστηκε ως Δείγμα Καλής Πρακτικής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περισσότερα »

Το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), προχωρά στη δημιουργία πληροφοριακού συστήματος που θα παρέχει κεντρική στήριξη στην εύρεση θέσεων πρακτικής άσκησης για τους φοιτητές Πανεπιστημίων και ΤΕΙ. Περισσότερα »

Λόγω των τεχνικών προβλημάτων που εμφανίστηκαν στην ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής προτάσεων εξαιτίας υπερφόρτωσης που οδήγησε σε καθυστερήσεις στη χορήγηση κωδικών, η λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων για το πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (Πρόσκληση υπ’ αριθμ. 144) μεταφέρεται για την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου.

Σε συνέχεια της με αριθ. πρωτ. 20830/08-12-2011 1ης Διευκρινιστικής Εγκυκλίου, σχετικά με την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ», θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής: Περισσότερα »

Το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, προχωρά στην υλοποίηση προγραμμάτων δια βίου μάθησης για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη. Περισσότερα »

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης σχετικά με την υπ’αριθ. 140 Πρόσκληση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για τη χρηματοδότηση Προγραμμάτων Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ έχοντας διαπιστώσει ότι: Περισσότερα »

 Ανακοινώνονται σήμερα οι διευκρινίσεις επί ζητημάτων ύποβολής προτάσεων για την κατηγορία Πράξης  : «Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεών Αποφοίτων ΑΕΙ» στους ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7 «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» και 8 «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου»

Περισσότερα »

Ανακοινώνεται ο πίνακας των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας που θα χρηματοδοτηθούν μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης:  «Ανάπτυξη και Διάθεση Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου από τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ – Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα (Hellenic Academic Opencourses)». Περισσότερα »

Σελίδα 2 απο 712345...Τελευταία »