Αρχείο για "Προκηρύξεις ΕΥΔ ΕΠΕΚΔιΒιΜ"

Έληξε: 24/7/2009

Στο πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Μελέτη Εκπόνησης Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου Παιδείας για την ανάπτυξη του θεσμού της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στο πεδίο της εκπαίδευσης»

Προκήρυξη (PDF|286 KB)

Έληξε: 17/7/2009

Υποβολή προσφορών για την εκτέλεση του έργου μίσθωσης μεταφορικών μέσων, για την κάλυψη μεταφοράς και συσκευασίας εντύπου υλικού, επίπλων και άλλων.

Προκήρυξη (DOC|183 KB)

Έληξε: 17/7/2009

Πρόσκληση υποβολής προσφορών καθαρισμού κτιρίου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης  ΕΠ ΕΔΒΜ.

Προκήρυξη (DOC|179 KB)

Έληξε: 17/7/2009

Επαναπροκήρυξη Πρόσκλησης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Στο πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Αποτύπωση και εκτίμηση αναγκών της σχολικής υγείας στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα», που εντάσσεται στους άξονες προτεραιότητας 13, 14, 15 Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Προκήρυξη (PDF|241 KB)

Έληξε: 15/7/2009

Υποβολή προσφορών για την εκτέλεση του έργου που αφορά στην φιλοξενία, μετακίνηση, διαμονή, διατροφή των συμμετεχόντων καθώς και οργάνωση-τεχνική υποστήριξη (της Τελετής Βράβευσης) του 8ου Ετήσιου Ευρωπαϊκού Μαθητικού Διαγωνισμού.

Προκήρυξη (DOC|238 KB)

Έληξε: 10/7/2009

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΔΒΜ στο πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Μελέτη σχεδιασμού μοντέλου-εργαλείου για τη μέτρηση της αποδοτικότητας των δημοσίων πανεπιστημίων της Ελλάδας«, επιθυμεί την υποβολή προσφορών.

Προκήρυξη (DOC|254 KB)

Έληξε: 30/6/2009

Θέμα: «Υποβολή προσφορών για την εκτέλεση του έργου που αφορά στην φιλοξενία, μετακίνηση, διαμονή, διατροφή των συμμετεχόντων, καθώς και οργάνωση – τεχνική υποστήριξη (της Τελετής Βράβευσης) του 8ου Ετήσιου Ευρωπαϊκού Μαθητικού Διαγωνισμού»

Προκήρυξη (DOC|240 KB)

Έληξε: 22/6/2009

Πρόσκληση προς όλα τα μέλη Δ.Ε.Π και Ε.Π των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Χώρας που ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή προκειμένου να λάβουν μέρος στις διαδικασίες αξιολόγησης των Προτάσεων αναφορικά με τις προκηρυσσόμενες Πράξεις «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίων», «Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ», «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Πανεπιστημίων» και «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΤΕΙ» που προκηρύσσονται με τις Προσκλήσεις : Α.Π. 2785/03-03-2009 -Επικαιροποίηση 20-05-2009- και Α.Π. 2786/03-03-2009 -Επικαιροποίηση 20-05-2009-) Περισσότερα »

Έληξε: 22/6/2009

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Υποβολή προσφορών για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Μελέτη ανάπτυξης και βελτίωσης των διαδικασιών, εργαλείων και αρμοδιοτήτων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του ΕΠΕΔΒΜ»

Προκήρυξη (DOC|173 KB)

Έληξε: 19/6/2009

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Στο πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Μελέτη – Σχέδιο Δράσης για τη Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα του βασικού τυπικού συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα», που εντάσσεται στους άξονες προτεραιότητας 13, 14, 15 Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Προκήρυξη (PDF|420 KB)

Σελίδα 9 απο 10« Πρώτη...678910