Αρχείο για "Έργα Προσκλήσεις"

Αναμένονται Προτάσεις

2η Τροποποίηση της Ανοιχτής Πρόσκλησης (Α.Π. 5232/13-03-2014) «ΔΙΠΛΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ» (ΚΩΔ. 180) στους  Άξονες προτεραιίτητας 7 και 8 του Ε.Π.  «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Το αρχείο της Απόφασης Τροποποίησης της Πρόσκλησης (PDF|228KB)

Περισσότερα »

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

Πρόσκληση (Α.Π 4418/13-04-2010) για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για την πράξη «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας – Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3.

3η Επικαιροποίηση της Πρόσκλησης (PDF| 480 KB)

Περισσότερα »

2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης (Α.Π 14452/01-09-2011) για υποβολή προτάσεων για την κατηγορία πράξης «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά συγγράμματα και βοηθήματα» -ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ«Ενιαία πλατφόρμα δημιουργίας και διάθεσης ηλεκτρονικών συγγραμμάτων και βοηθημάτων»–  ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1-2-3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Το αρχείο της τροποποίησης  (PDF | 151KB)

Περισσότερα »

Αναμένονται Προτάσεις

1η Τροποποίηση της Ανοιχτής Πρόσκλησης (κωδ 168) προς την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για Υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για την Κατηγορία Πράξης «Δράσεις Υποστήριξης και Βελτίωσης των Υπηρεσιών Εκπαίδευσης» .

Το αρχείο της Τροποπ. Πρόσκλησης (PDF|426 KB)

Περισσότερα »

1η Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 13529/01-08-2011 Ανοικτής Πρόσκλησης (κωδ. 130) για υποβολή προτάσεων στους Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 & 6 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF| 1.060 ΚB)
Συνοδευτικά Αρχεία Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)

Περισσότερα »

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

2η Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 19750/22-11-20112 Ανοιχτής Πρόσκλησης (Κωδ. Πρόσκλησης: 144) για την πράξη «Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ» στους ΑΠ 7 και 8.

Το αρχείο της 2ης τροποποίησης της Πρόσκλησης (PDF| 232 ΚB)

 

Περισσότερα »

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

2η Τροποποίηση της  Ανοιχτής Πρόσκλησης (Α.Π. 3014/24-02-2012) κωδ. 151 για υποβολή προτάσεων για την Πράξη «Μηχανισμός ‘Αμεσης Παρέμβασης  για την αντιμετώπιση και πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισμού» στους  Άξονες προτεραιότητας 1, 2 και 3 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Το αρχείο της 2ης Τροποποίησης της Πρόσκλησης (PDF|230 ΚΒ)

Περισσότερα »

Ανοιχτή Πρόσκληση με κωδ. 179  προς το Ι.Ε.Π: «Αναβάθμιση της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης – Προγράμματα Σπουδών – Διδακτικά Βιβλία» για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Το αρχείο της Πρόσκλησης της Πρόσκλησης (PDF|316 KB)

Περισσότερα »

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

2η Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 3997/01-04-2010 Πρόσκλησης με κωδικό 62 στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξης «Ψηφιακές Παρεμβάσεις στα αναλυτικά προγράμματα».

Το αρχείο της 2ης Τροποποίησης (PDF|490 KB)

Περισσότερα »

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

1η Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 189/10-01-2012 Ανοιχτής Πρόσκλησης με κωδικό 146 στο πλαίσιο της Κατηγορίας Πράξης «Παρεμβάσεις ανάδειξης και υποστήριξης καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών«.

Το αρχείο της 1ης Τροποποίησης της Πρόσκλησης (PDF| 576 KB)

Περισσότερα »

Σελίδα 5 απο 21« Πρώτη...34567...1020...Τελευταία »