Αρχείο για "Έργα Προσκλήσεις"

H πρόσκληση Ανακλήθηκε

Ανάκληση ισχύος της Πρόσκλησης (Α.Π. 25175/05-12-2014) με κωδ. 190 για υποβολή προτάσεων για την Κατηγορία Πράξης «Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης», Πράξη «Διαφάνεια και αντιδιαφθορά για την καλή διακυβέρνηση» στους Άξονες Προτεραιότητας 7 και 8 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Το αρχείο της Ανάκλησης της Πρόσκλησης (PDF| 522 KB)

Περισσότερα »

Ανάκληση της με αρ. πρ. 26294/18-12-2014 Πρόσκλησης με κωδικό 192 της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ για την πράξη «Ενίσχυση διακρατικής συνεργασίας της Ελλάδας με χώρες του εξωτερικού σε θέματα Έρευνας και Καινοτομίας«.

Το αρχείο Ανάκλησης της Πρόσκλησης

Περισσότερα »

Αναμένονται Προτάσεις

Ανάκληση της με αρ. πρ. 25331/08-12-2014 Πρόσκλησης με κωδικό 191 της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ για την πράξη «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Εκπαίδευσης και επανεκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού της ασφαλιστικής αγοράς της χώρας»

Το αρχείο Ανάκλησης της Πρόσκλησης

Περισσότερα »

(6/5/2015) 1η Τροποποίηση της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – Η ΑΘΕΑΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΥΠΕΡΜΑΖΙΚΩΝ ΜΕΛΑΝΩΝ ΟΠΩΝ ΣΤΟ ΣΥΜΠΑΝ» με κωδικό MIS 383549 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ11 (PDF|1,6MB)

(15-04-2015) 3η Τροποποίηση της Πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ – ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ» με κωδικό MIS 383555 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ10 (PDF|1.29 ΜB) Περισσότερα »

Αναρτάται ανακοίνωση σχετικά με την πρόσκληση (αρ.πρωτ. 27479/31-12-2014) με κωδικό 193, για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Πράξης με θέμα «’Ένταξη νέων 18-28 ετών στην αγορά εργασίας και βελτιστοποίηση της σύνδεσης του εκπαιδευτικού συστήματος με την τοπική αγορά εργασίας»

Δείτε το αρχείο εδώ

 

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

3η Τροποποίηση της Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ  ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για την κατηγορία πράξης «Πρακτική Άσκηση ΕΠΑΣ μαθητείας», για την πράξη «Πρακτική Άσκηση των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ»

Το αρχείο της 3ης Τροποποίησης (PDF|232 KB)

Περισσότερα »

(05-12-2014) Πρόσκληση με αρ. πρ. 25227/05-12-2014 [κωδ. ΝΕΟΕΠ10]για την υποβολή προτάσεων στο «Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για την Πράξη «Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων που αφορούν στην αντιμετώπιση του φαινομένου της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης»

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF | 646 KB)

(28-11-2014) Ορθή επανάληψη ως προς τον κωδικό [κωδ. ΝΕΟΕΠ09] της υπ’  αρ.πρ. 23817/19-11-2014 Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων για την Πράξη «Αναβάθμιση της ποιότητας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Νέα Προγράμματα Σπουδών για το ΕΠΑ.Λ.» στους Άξονες Προτεραιότητας 4,5 και 6 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Ανακοινοποίηση της Πρόσκλησης (PDF | 656 KB)

Περισσότερα »

Αναμένονται Προτάσεις

Ανοιχτή Πρόσκληση (Α.Π. 24596/28-11-2014) με κωδ. ΝΕΟ Ε.Π. 08 για υποβολή προτάσεων για την Πράξη «Πρόγραμμα Υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές α΄κύκλου, πρακτική άσκηση και απασχόληση» στoυς Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF| 653 KB)

Τα συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)

Σελίδα 2 απο 2112345...1020...Τελευταία »