Αρχείο για "Έργα Προσκλήσεις"

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

 4η Τροποποίηση της Aνοιχτής Πρόσκλησης (με Α.Π 19126/22-12-09) για υποβολή προτάσεων για την κατηγορία πράξης «Πρακτική Άσκηση σπουδαστών ΙΕΚ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Περισσότερα »

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

 Τροποποίηση της ανοιχτής πρόσκλησης (Α.Π 19019/10-11-2011) για υποβολή προτάσεων για την Πράξη «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας των Ιδρυμάτων Ανωτάτης εκπαίδευσης II –ΜΟΔΙΠ»» στους ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 και 2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

 Το αρχείο της Τροποποίησης της Πρόσκλησης(PDF| 162 ΚB) Περισσότερα »

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

 Τροποποίηση της  Πρόσκλησης  (Α.Π. 9868/22-6-2009) για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», κατηγορίας πράξεων «Ανάπτυξη εθνικού συστήματος αξιολόγησης, διασφάλισης της ποιότητας και τεκμηρίωσης των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης» για την πράξη «ΜΟΔΙΠ»

Το αρχείο της  Τροποποίησης της Πρόσκλησης  (PDF | 166 KB)

Περισσότερα »

4η Τροποποίηση της υπ΄αρ. πρ. 19127/22-12-09 Ανοιχτής Πρόσκλησης (Κωδ. Πρόσκλησης: 6) για την πράξη «Υποτροφίες σπουδαστών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ)».

Το αρχείο της 4ης τροποποίησης της Πρόσκλησης (PDF|156 KB)

Περισσότερα »

Ανοιχτή Πρόσκληση (Α.Π 21987/21-12-2012) για την υποβολή Προτάσεων  για την Κατηγορία Πράξης  «Δράσεις υποστήριξης προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 10-11-12 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF|368 KB)

Ανοιχτή Πρόσκληση με αρ. πρωτ. 20731/12-12-2012 για την Υποβολή Προτάσεων στο ΕΠΕΔΒΜ  Κατηγορία Πράξης     «Ενισχυτική Διδασκαλία» – Πράξη    «Οργάνωση   και    Λειτουργία   Σχολικών Κέντρων    Ενισχυτικής    Διδασκαλίας   2012 – 2015» (Κωδ. Πρόσκλησης 155)

Το αρχείο της Πρόσκλησης (pdf|308 KB)

Συνοδευτικά Αρχεία της Πρόσκλησης (.rar|748 KB)

2η Τροποποίηση (Α.Π. 20584/ 10-12-2012) της Πρόσκλησης  για την Πράξη «ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΑΕΙ – ΤΑ ΠΟΛΥΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΑΕΙ ΩΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΟΛΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Το αρχείο της 2ης Τροποποίησης της πρόσκλησης (PDF| 602KB)

(23/5/2012) 1η Τροποποίηση (Α.Π. 7672 / 22-05-2012) της Πρόσκλησης  για την Πράξη «ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΑΕΙ – ΤΑ ΠΟΛΥΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΑΕΙ ΩΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΟΛΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Το αρχείο της 1ης Τροποποίησης της πρόσκλησης (PDF| 95KB)

2η Επικαιροποίηση (Α.Π 13919 / 11-08-2011) της Πρόσκλησης για για την Πράξη «ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΑΕΙ – ΤΑ ΠΟΛΥΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΑΕΙ ΩΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΟΛΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013

Το αρχείο της 2ης επικαιροποίησης της πρόσκλησης (PDF|543 KB)

Επικαιροποίηση (Α.Π 20741 / 01-11-2010) της Πρόσκλησης για για την Πράξη «ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΑΕΙ – ΤΑ ΠΟΛΥΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΑΕΙ ΩΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΟΛΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013, ώστε να επικαιροποιηθεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π.

Καλούνται τα ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΛΥΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ να υποβάλουν προτάσεις προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος, για την κατηγορία πράξης «Αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών – Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού Γ’ βάθμιας Εκπαίδευσης », με κωδικό : 01.72.1.1.02, για την Πράξη με τίτλο «Στήριξη και Ανάδειξη των πολυνησιωτικών ΑΕΙ – Τα πολυνησιωτικά ΑΕΙ ως διεθνείς πόλοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας» και κωδικό 01.72.1.1.02 προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Το αρχείο της επικαιροποίησης της πρόσκλησης (PDF|556 KB)

Συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)

 (14/12/2012) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 2ης Τροποποίησης της  Ανοιχτής  Πρόσκλησης (Α.Π 22090/14-10-2008) για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Κατηγορίας Πράξεων «Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική  γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό»

Το αρχείο της Ορθής Επανάληψης  (PDF|301 ΚΒ) Περισσότερα »

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων για το ερευνητικό πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ. 

Προς αξιολόγηση υποβλήθηκαν αρχικά (α΄φάση αξιολόγησης) 1.338 προτάσεις από τα ΑΕΙ και τα Ερευνητικά Κέντρα, εκ των οποίων οι 459 προχώρησαν στην β΄φάση αξιολόγησης. Απο αυτές αξιολογήθηκαν θετικά 237 προτάσεις οι οποίες και προχώρησαν προς χρηματοδότηση.   

Στον πίνακα που αναρτάται παρουσιάζονται οι τίτλοι και λοιπά στοιχεία που αφορούν τα εν λόγω 237 ερευνητικά έργα του Προγράμματος ΘΑΛΗΣ που προκρίθηκαν  για χρηματοδότηση.

Το αρχείο της Συγκεντρωτικής Κατάστασης 237 Προτάσεων (PDF|551KB)

 

Aνοιχτή Πρόσκληση [154] (Α.Π 13288/24-08-2012) υποβολής προτάσεων για την Πράξη «Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2012-2013»  στους  Άξονες προτεραιότητας 1, 2 , 3  του ΕΠ  «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».   Περισσότερα »

Σελίδα 10 απο 21« Πρώτη...89101112...20...Τελευταία »