Αρχείο για "Γενικές Ανακοινώσεις"

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙΣΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ» (DOC | 429 ΚΒ)

Σύνδεσμος με τη σελίδα της Πρόσκλησης

Ανάκληση της με αριθ. πρωτ. 13198/31-08-2009 Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο «Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών για Θέματα Πρόληψης και Διαχείρισης Έκτακτων Αναγκών σε Σχολικές Μονάδες, στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Περισσότερα »

Ανάκληση ισχύος της με αρ. πρωτ. 11674/24-7-2009 επικαιροποίησης της με αρ. πρωτ. 22865/22-10-08 Ανοιχτής Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠΕΔΒΜ για την υποβολή προτάσεων για την πράξη με τίτλο «Ενισχυτική διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
Περισσότερα »

Aνάκληση της με αρ. πρωτ. 15530/2-10-2009 Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο «Ενισχυτική διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» – ΑΠ 1, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013. Περισσότερα »

Σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει πλέον η δυνατότητα λειτουργίας της Ηλεκτρονικής Υποβολής Δελτίων ΕΣΠΑ για τις πράξεις πλην κρατικών ενισχύσεων.

Στην παρούσα φάση η εφαρμογή υποστηρίζει τα έντυπα των Τεχνικών Δελτίων Πράξης (Προτεινόμενης και Εγκεκριμένης) καθώς και των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών, ενώ μέχρι τέλους Μαρτίου 2010 θα καλύπτει το σύνολο των δελτίων. Περισσότερα »

Tο αρχείο της Απόφασης Ανάκλησης (DOC|34,5 ΚB)
Περισσότερα »

Το αρχείο της Απόφασης Ανάκλησης (DOC|36 KB) Περισσότερα »

Το αρχείο της Απόφασης Ανάκλησης (DOC|34,5 KB) Περισσότερα »

Tο αρχείο της Απόφασης Ανάκλησης (DOC|2,47 MB) Περισσότερα »

Σας γνωρίζουμε ότι η ως άνω πρόσκληση επικαιροποιείται ως προς τα εξής σημεία :

1. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων παρατείνεται έως την 28/12/2009.
2. Τροποποιείται το περιεχόμενο του κριτηρίου Δ1 ως εξής: Προπαρασκευαστικές ενέργειες θεωρούνται:
• η ύπαρξη έμπειρου προσωπικού με σχετική τεχνογνωσία,
• η ύπαρξη ή η πρόβλεψη ανάπτυξης ή η απόκτηση πλατφόρμας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ειδικού εξοπλισμού και γενικότερα κατάλληλων υποδομών, που θα ικανοποιούν τις ποσοτικές και ποιοτικές ανάγκες του έργου Περισσότερα »

Σελίδα 25 απο 29« Πρώτη...1020...2324252627...Τελευταία »