Αρχείο για "Γενικές Ανακοινώσεις"

Αναμένουμε τις απόψεις/παρατηρήσεις σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση : diavoulefsiepeaek.gr

Το ηλεκτρονικό αρχείο του Σχεδίου Πρόσκλησης για Διαβούλευση (PDF|840ΚΒ)

Κατά την διενέργεια της αξιολόγησης των πράξεων «Δ.Α.ΣΤΑ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ» και «ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ», η Επιτροπή αξιολόγησης βασίσθηκε σε μία σειρά ειδικότερων κριτηρίων, για τα οποία ορίσθηκε αντίστοιχη βαρύτητα η οποία ποσοτικοποιήθηκε σε αντίστοιχους συντελεστές. Οι εν λόγω συντελεστές, στη βάση των οποίων υπολογίσθηκαν τα διατιθέμενα στα Ιδρύματα ποσά παρουσιάζονται παρακάτω στον Πίνακα 1. Περισσότερα »

Κομβική σημασία στη νέα Εκπαιδευτική Στρατηγική και στη νέα Στρατηγική Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας έχει η αναβάθμιση των θεσμών που εξυπηρετούν τη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Προς την κατεύθυνση αυτή, ήδη δρομολογούνται μία σειρά μέτρων, ενώ θα ενισχυθεί θεσμικά ο ρόλος σχετικών φορέων και δομών.

Στο ίδιο πλαίσιο, απολύτως αναγκαία είναι και η αναβάθμιση των Γραφείων Διασύνδεσης των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ, που πρέπει να αποκτήσουν έναν πιο δυναμικό ρόλο και μία καθοριστικής σημασίας λειτουργία μέσα στα Ιδρύματα.
Περισσότερα »

Το κείμενο της πέμπτης Πρόσκλησης (PDF|220 KB)

Σύνδεσμος με τη σελίδα της Διαχειριστικής Επάρκειας

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙΣΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ» (DOC |424 ΚΒ)

Σύνδεσμος με τη σελίδα της Πρόσκλησης

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙΣΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (DOC|388 KB)

Σύνδεσμος με τη σελίδα της Πρόσκλησης

Οι πρόσφατες προσκλήσεις που εξέδωσε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για έργα συγχρηματοδοτούμενα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», μέσω των οποίων θα γίνει πραγματικότητα η νέα Εκπαιδευτική Στρατηγική του Υπουργείου Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για ένα νέο σχολείο και ένα νέο εκπαιδευτικό σύστημα, αφορούν έργα καινοτόμα, αρκετά περίπλοκα, που απαιτούν συστηματική, ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των δυνητικών δικαιούχων και έχουν υψηλές ποιοτικές απαιτήσεις σε επίπεδο σχεδιασμού και μετέπειτα υλοποίησης. Περισσότερα »

Παράταση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης για την πράξη «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας» που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Λόγω παρέλευσης της ημερομηνίας λήξης (06/04/2010) για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της αρ. πρωτ 3377/23-3-2010 πρόσκλησης με τίτλο «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», κρίνεται σκόπιμη και αποφασίζεται η παράταση της υποβολής προτάσεων έως την Παρασκευή 23-04-2010. Περισσότερα »

Το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) χρηματοδοτεί έργο για το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγράμματος αυτο-αξιολόγησης σχολικών μονάδων. Περισσότερα »

Το Υπουργείο Παιδείας χρηματοδοτεί έργο για μία διαφοροποιημένη ξενόγλωσση εκπαίδευση για το σχολείο του 21ου αιώνα, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) Περισσότερα »

Σελίδα 23 απο 29« Πρώτη...10...2122232425...Τελευταία »