Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο για "Ερευνητικά Προγράμματα"

Το σχετικό αρχείο (DOC|115KB)

Το Αρχείο της Πρόσκλησης (DOC|380KB)

Φόρμα για την Ηλεκτρονική Υποβολή των Στοιχείων (PDF|972KB)

Το σχετικό αρχείο (DOC | 40KB)

Το αρχείο της Απόφασης παράτασης υποβολής προτάσεων (σε .doc μορφή)

Το έγγραφο των απαντήσεων (σε .doc μορφή)

Το έντυπο υποβολής της Κεντρικής Δράσης (σε .doc μορφή)