Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο για "Ερευνητικά Προγράμματα"

Ανακοινώνονται σήμερα οι τελευταίες προτάσεις διδακτορικής έρευνας, που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της πράξης «Ηράκλειτος ΙΙ».

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον υπερσύνδεσμο : http://ypepth.opengov.gr/panaretos/?p=4331

Ανακοινώθηκε σήμερα η τέταρτη σειρά αποτελεσμάτων του Ερευνητικού Προγράμματος «Ηράκλειτος ΙΙ». Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον υπερσύνδεσμο : http://ypepth.opengov.gr/panaretos/?p=3323

Από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για τη Δράση «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών», στο πλαίσιο του σχετικού συγχρηματοδοτούμενου έργου με δικαιούχο τη ΓΓΕΤ. Περισσότερα »

Ανακοινώθηκε σήμερα η τρίτη σειρά αποτελεσμάτων του Ερευνητικού Προγράμματος «Ηράκλειτος ΙΙ». Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον υπερσύνδεσμο : http://ypepth.opengov.gr/panaretos/?p=2863

Ανακοινώθηκε σήμερα η δεύτερη σειρά αποτελεσμάτων του Ερευνητικού Προγράμματος “Ηράκλειτος ΙΙ”. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον υπερσύνδεσμο : http://ypepth.opengov.gr/panaretos/?p=2732

Σε συνέχεια της τελευταίας ανακοίνωσης (24.09.2010) αναφορικά με την Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/-τριών και με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση των υποψηφίων Μεταδιδακτόρων διευκρινίζονται τα ακόλουθα: Περισσότερα »

Δημοσιεύθηκε σήμερα από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» νέα Πρόσκληση με τίτλο: «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/-τριών», βασικό στοιχείο της οποίας  είναι η  αλλαγή του τρόπου υποβολής προτάσεων. Περισσότερα »

Κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης η προθεσμία υποβολής των συνοπτικών προτάσεων για τα Ερευνητικά Προγράμματα “Θαλής” και “Αρχιμήδης” παρατείνεται μέχρι την 31 Οκτωβρίου 2010.

Αρχείο Ανακοίνωσης

Η μέχρι σήμερα πορεία των ερευνητικών προγραμμάτων είχε σοβαρά προβλήματα που αφορούσαν τόσο σε ζητήματα αξιολόγησης σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα όσο και στα αποτελέσματά τους σε σχέση με την οικονομία και την κοινωνία. Περισσότερα »

Ανακοινώθηκαν σήμερα τα πρώτα αποτελέσματα του Ερευνητικού Προγράμματος «Ηράκλειτος ΙΙ». Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον υπερσύνδεσμο: http://ypepth.opengov.gr/panaretos/?p=2598