Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο για "Ερευνητικά Προγράμματα"

Τα στοιχεία που αφορούν στις προτάσεις που προκρίνονται στη δεύτερη φάση αξιολόγησης στο πλαίσιο του προγράμματος Αρχιμήδης ΙΙΙ, διορθώνονται ως προς τα ονόματα τεσσάρων επιστημονικών υπευθύνων που εκ παραδρομής δεν είχαν δηλωθεί σωστά. Περισσότερα »

Παρακαλούνται και τα κάτωθι Πανεπιστήμια να αποστείλουν έως 08/04/2011 τα συμπληρωμένα ΤΔ Προτεινόμενης Πράξης στην υπηρεσία μας ώστε να γίνουν έγκαιρα οι εντάξεις των έργων της πράξης Ηράκλειτος ΙΙ και να ακολουθήσει η αναμενόμενη χρηματοδότηση των υποψηφίων διδακτόρων.

Περισσότερα »

Σε συνέχεια σχετικής ανακοίνωσης (01.02.2011) με οδηγίες προς τους Υποψήφιους Διδάκτορες για πρόσβαση στα φύλλα αξιολόγησης των προτάσεών τους και με δεδομένο ότι έχουν διαβιβαστεί από τις Επιτροπές Ερευνών προς την ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ αιτήσεις των ενδιαφερομένων σας ενημερώνουμε για τα εξής: Περισσότερα »

Ανακοινώνονται σήμερα όλα τα στοιχεία που αφορούν στις προτάσεις που προκρίνονται στη δεύτερη φάση αξιολόγησης στο πλαίσιο του προγράμματος Αρχιμήδης ΙΙΙ. Περισσότερα »

Ενημέρωση για τη μέχρι σήμερα πορεία της αξιολόγησης των προτάσεων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο Ερευνητικών Προγραμμάτων που υλοποιούνται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη  συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) : Περισσότερα »

Η διαδικασία υποβολής διευκρινιστικών ερωτημάτων από τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους διδάκτορες, μέλη ΔΕΠ και υπηρεσίες των πανεπιστημίων, θα γίνεται ως ακολούθως: Περισσότερα »

Υποψήφιοι διδάκτορες (ΥΔ), των οποίων οι προτάσεις δεν εγκρίθηκαν προς χρηματοδότηση, μπορούν να δουν τα Φύλλα Αξιολόγησης των προτάσεών τους ακολουθώντας την εξής διαδικασία: Περισσότερα »

Στο πλαίσιο της συνολικής πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας για δημιουργία προϋποθέσεων διεθνών προδιαγραφών στα Πανεπιστήμια και στον χώρο της έρευνας και της καινοτομίας, ξεκινάει πρόγραμμα χρηματοδότησης υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Οι συγχρηματοδοτούμενες υποτροφίες θα αφορούν μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό και εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο εξωτερικό. Περισσότερα »

Ανακοινώνονται σήμερα όλα τα στοιχεία που αφορούν στις προτάσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος Ηράκλειτος ΙΙ. Περισσότερα »

Για να δείτε την Απόφαση Έγκρισης Χρηματοδότησης και τον Πίνακα με το σύνολο των αποτελεσμάτων του Προγράμματος “Ηράκλειτος ΙΙ”, επισκεφθείτε τους υπερσυνδέσμους: Περισσότερα »