Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο για "Ερευνητικά Προγράμματα"

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αναλυτικών προτάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατηγορία πράξης: «ΘΑΛΗΣ- Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας». Περισσότερα »

Το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), προχωρά με την Πράξη «Αριστεία» στην ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων σε όλους τους δυνητικούς δημόσιους φορείς υποδοχής ανεξαρτήτως τύπου έρευνας και ανεξαρτήτως επιστημονικής περιοχής. Περισσότερα »

Επικαιροποιείται ο πίνακας της υπ΄αριθ. 7488/17-05-2011 Ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων Α΄ Φάσης Αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξης: «ΘΑΛΗΣ» ως προς τα εξής σημεία: Περισσότερα »

Σχετικά με την αξιολόγηση του ερευνητικού προγράμματος «Θαλής» και τη διαδικασία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τα εξής: Περισσότερα »

Ανακοινώνονται σήμερα οι διευκρινίσεις επί ζητημάτων αξιολόγησης προτάσεων & ένταξης πράξεων για την κατηγορία Πράξης  : «ΘΑΛΗΣ– Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας». Περισσότερα »

Ανακοινώνονται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» διευκρινίσεις που αφορούν ζητήματα αξιολόγησης προτάσεων και ένταξης πράξεων στην Κατηγορία Πράξης: «Αρχιμήδης – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα ΤΕΙ». Περισσότερα »

Σε συνέχεια της με αριθ. πρωτ. 5636/28-04-2011 Απόφασης για την χρονική παράταση της προθεσμίας υποβολής των αναλυτικών προτάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης της κατηγορίας πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στα ΤΕΙ», μέχρι την 8η Μαΐου 2011 και ώρα 15.00 μ.μ., σας ενημερώνουμε ότι όσοι επιστημονικοί υπεύθυνοι, των οποίων οι προτάσεις έχουν ήδη υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, ενδιαφέρονται για την επανυποβολή της πρότασης τους, μπορούν να αποστείλουν μήνυμα στο Περισσότερα »

Ανακοινώνεται η παράταση της προθεσμίας υποβολής των αναλυτικών προτάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης της κατηγορίας πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στα ΤΕΙ». Αντί της 30ης Απριλίου 2011, ορίζεται νέα προθεσμία υποβολής των προτάσεων Περισσότερα »

Ανακοινώνονται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» διευκρινίσεις που αφορούν ζητήματα αξιολόγησης προτάσεων και ένταξης πράξεων στην Κατηγορία Πράξης: «Αρχιμήδης – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα ΤΕΙ». Περισσότερα »

Σε συνέχεια σχετικής ανακοίνωσης (01.02.2011) με οδηγίες προς τους Υποψήφιους Διδάκτορες για πρόσβαση στα φύλλα αξιολόγησης των προτάσεών τους Περισσότερα »