Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο για "Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (Ε.Ι.Ν)"

1η Τροποποίηση της Πράξης “ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ” στους ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7, 8 και 9, με κωδικούς MIS 372783372785 και 372780 αντίστοιχα, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”

ΑΠ 7 (1.984 ΚΒ) – ΑΠ 8 (1.983 KΒ) – ΑΠ 9 (1.722 KΒ)

Περισσότερα »

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

2η Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 19632/18-11-2011 Πρόσκλησης (κωδ. 143) για την Πράξη: «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία» στους ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7, 8 και 9 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Το αρχείο της 2ης Τροποποίησης της Πρόσκλησης (PDF| 157 ΚB)

Περισσότερα »

Ένταξη της Πράξης με τίτλο “Κέντρα εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία – δράσεις δια βίου μάθησης για τους ενήλικες” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013

ΑΠ 7 (PDF| 565 KB) – ΑΠ8 (PDF| 566 KB) – ΑΠ 9 (PDF| 565 KB)

Ένταξη της Πράξης με τίτλο “Κέντρα εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία – δράσεις  για τους μαθητές” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013

ΑΠ 1 (PDF| 632 KB) – ΑΠ 2 (PDF| 685 KB) – ΑΠ 3 (PDF| 631 KB)