Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο για "Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών"

3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Πρόγραμμα  χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ με διαδικασία εξατομικευμένης αξιολόγησης – ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013

ΑΠ10-ΑΠ11-ΑΠ12 (PDF|1.214 KB)

Περισσότερα »

Αναμένονται Προτάσεις

1η Τροποποίηση της υπ΄αρ. πρ. 9219 / 06-06-2011 Ανοιχτής Πρόσκλησης (Κωδ. Πρόσκλησης: 115) για την πράξη «Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ με διαδικασία εξατομικευμένης αξιολόγησης» – Οριζόντια Πράξη  στους ΑΠ 10, 11 και 12

ΑΠ 10-11-12  (PDF|230 KB)

 

Περισσότερα »

Ορθή Επανάληψη Ανοιχτής  Πρόσκλησης  με Κωδικό 166 για Υποβολή Προτάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για την Πράξη: «Πρόγραμμα Χορήγησης Υποτροφιών του ΙΚΥ για Μεταπτυχιακές Σπουδές Α’ Κύκλου» – Οριζόντια πράξη στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξης:  «Υποτροφίες»

ΑΠ4_5_6 (PDF|1,25 MB) Περισσότερα »

Στο πλαίσιο της συνολικής πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας για δημιουργία προϋποθέσεων διεθνών προδιαγραφών στα Πανεπιστήμια και στον χώρο της έρευνας και της καινοτομίας, ξεκινάει πρόγραμμα χρηματοδότησης υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Οι συγχρηματοδοτούμενες υποτροφίες θα αφορούν μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό και εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο εξωτερικό. Περισσότερα »

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

Πρόσκληση (Α.Π  25694/06-12-2010) για υποβολή προτάσεων κατηγορίας πράξης «Υποτροφίες»  για την πράξη «Προγράμματα υποτροφιών του ΙΚΥ» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 10, 11, 12, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Περισσότερα »