Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο για "ΕΚΕΠΙΣ"

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

Πρόσκληση (Α.Π 23531/18-11-2010) για υποβολή προτάσεων για την κατηγορία πράξης «Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης – Σύστημα 4 ΕΣΣΕΕΚΑ» και την πράξη «Ενιαίο σύστημα πιστοποίησης της εκπαιδευτικής επάρκειας των εκπαιδευτών ενηλίκων Δ.Β.Μ» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Περισσότερα »

(21/01/2011) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ πρόσκλησης (Α.Π 22301/10-11-2010) για υποβολή προτάσεων για την οριζόντια πράξη «ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΕΚΕΠΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ (ΚΕ.Μ.Ε.) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΒΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ».

Περισσότερα »