Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο για "Ανακοινώσεις"

Διήμερη Τεχνική Συνάντηση με θέμα «Διαδικασία κλεισίματος πράξεων του ΕΠΕΑΕΚ και ανοίγματος πράξεων του Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» πραγματοποιεί η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης με επικεφαλής τον Ειδικό Γραμματέα, κ. Γεώργιο Πανδρεμένο στις 1 και 2 Δεκεμβρίου 2008 στο Ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ, στο Ναύπλιο με συμμετέχοντες Εποπτευόμενους Φορείς του Υπουργείου Παιδείας και τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων προχώρησε σήμερα 20 Νοεμβρίου στην ανακοίνωση μιας ακόμη νέας πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της έναρξης της νέας περιόδου του Επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση 2007-2013».

Ειδικότερα ανακοινώθηκε η πρόσκληση για την πράξη «Ένταξη των παιδιών των παλιννοστούντων και αλλοδαπών και εκπαίδευση μουσουλμανοπαίδων», συνολικού προϋπολογισμού 28.800.000 ευρώ για τα σχολικά έτη 2008-2009, 2009-2010 και 2010-2011. Περισσότερα »

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων προχώρησε εχθές 17 Νοεμβρίου στην ανακοίνωση τριών νέων προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της έναρξης της νέας περιόδου του Επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση 2007-2013». Περισσότερα »

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων προχώρησε χθες 15 Οκτωβρίου στην ανακοίνωση νέας Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο έναρξης της νέας περιόδου του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση 2007-2013».

Ειδικότερα, ανακοινώθηκε η πρόσκληση για τη δράση «Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό» προς το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης. Περισσότερα »

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων προχώρησε σήμερα 11 Νοεμβρίου 2008 στην ανακοίνωση μιας ακόμη νέας πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της έναρξης της νέας περιόδου του Επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση 2007-2013».

Ειδικότερα ανακοινώθηκε η πρόσκληση για την πράξη «Εκπαίδευση Ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες», συνολικού προϋπολογισμού 9.150.000 ευρώ για τις εκπαιδευτικές περιόδους 2008-2009, 2009-2010 και 2010-2011. Περισσότερα »

Στις 13 και 14 Νοεμβρίου 2008 η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης με επικεφαλής τον Ειδικό Γραμματέα κ. Γεώργιο Πανδρεμένο θα επισκεφθεί την Λάρισα, έδρα της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Στο πλαίσιο αυτής της επίσκεψης, στις 13 Νοεμβρίου και ώρα 11:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη, παρουσία του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Σπύρου Ταλιαδούρου, με τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, κ. Φώτιο Γκούπα, τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ. Κωνσταντίνο Γουργουλιάνη, τον Πρόεδρο του ΤΕΙ Λάρισας, κ. Ιωάννη Κόκκορα και τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, κ. Αργύρη Χαδούλη. με θέμα τον συντονισμό με το ΠΕΠ Θεσσαλίας και την κατανομή των πόρων για την κάλυψη αναγκών σε κτίρια και εξοπλισμούς του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του ΤΕΙ Λάρισας και της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας. Περισσότερα »

Στις 5 και 6 Νοεμβρίου 2008 η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης με επικεφαλής τον Ειδικό Γραμματέα κ. Γεώργιο Πανδρεμένο θα επισκεφθεί την έδρα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, την Μυτιλήνη. Περισσότερα »

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων προχώρησε σήμερα 22 Οκτωβρίου στην ανακοίνωση μιας ακόμη νέας πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της έναρξης της νέας περιόδου του Επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση 2007-2013».

Ειδικότερα ανακοινώθηκε η πρόσκληση για την πράξη «Ενισχυτική Διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», συνολικού προϋπολογισμού 37.000.000 ευρώ για τα σχολικά έτη 2008-2009, 2009-2010 και 2010-2011. Περισσότερα »

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων προχώρησε σήμερα 4 Σεπτεμβρίου στην ανακοίνωση μιας ακόμη νέας πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της έναρξης της νέας περιόδου του Επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση 2007-2013».

Ειδικότερα, ανακοινώθηκε η πρόσκληση για την πράξη «Ενισχυτική Διδασκαλία στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση», προϋπολογισμού 8.000.000 ευρώ. Περισσότερα »

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων προχώρησε σήμερα 20 Αυγούστου στην ανακοίνωση μιας ακόμη νέας πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της έναρξης της νέας περιόδου του Επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση 2007-2013».

Ειδικότερα ανακοινώθηκε η πρόσκληση για τη κατηγορία πράξης «Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση», που αφορά στην συνέχιση των προγραμμάτων εισαγωγής της δεύτερης ξένης γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, η οποία σε πρώτη φάση χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΕΑΕΚ του Γ’ ΚΠΣ με το ποσό των 18.232.825,00 ευρώ. Περισσότερα »