Αρχείο για "Ανακοινώσεις"

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙΣΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ» (DOC | 429 ΚΒ)

Σύνδεσμος με τη σελίδα της Πρόσκλησης

Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη και συντήρηση λογισμικού και εξειδικευμένων πληροφοριακών συστημάτων/ εργαλείων για την υποστήριξη της παρακολούθησης, της διαχείρισης και του ελέγχου της υλοποίησης του Ε.Π.» στους Άξονες Προτεραιότητας 13,14,15 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 – «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ».

Οριζόντια Πράξη – Α.Π.13 – Α.Π.14 – Α.Π.15 (DOC|229 KB) Περισσότερα »

Ανάκληση της με αριθ. πρωτ. 13198/31-08-2009 Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο «Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών για Θέματα Πρόληψης και Διαχείρισης Έκτακτων Αναγκών σε Σχολικές Μονάδες, στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Περισσότερα »

Ανάκληση ισχύος της με αρ. πρωτ. 11674/24-7-2009 επικαιροποίησης της με αρ. πρωτ. 22865/22-10-08 Ανοιχτής Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠΕΔΒΜ για την υποβολή προτάσεων για την πράξη με τίτλο «Ενισχυτική διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
Περισσότερα »

Προθεσμία για την παραλαβή του τεύχους προκήρυξης:
23-04-2010, Ώρα: 15:00
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:

29-04-2010, Ώρα: 14:00
Ημερομηνία αξιολόγησης προσφορών:

29-04-2010, Ώρα: 15:00

Περισσότερα »

Aνάκληση της με αρ. πρωτ. 15530/2-10-2009 Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο «Ενισχυτική διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» – ΑΠ 1, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013. Περισσότερα »

Σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει πλέον η δυνατότητα λειτουργίας της Ηλεκτρονικής Υποβολής Δελτίων ΕΣΠΑ για τις πράξεις πλην κρατικών ενισχύσεων.

Στην παρούσα φάση η εφαρμογή υποστηρίζει τα έντυπα των Τεχνικών Δελτίων Πράξης (Προτεινόμενης και Εγκεκριμένης) καθώς και των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών, ενώ μέχρι τέλους Μαρτίου 2010 θα καλύπτει το σύνολο των δελτίων. Περισσότερα »

Tο αρχείο της Απόφασης Ανάκλησης (DOC|34,5 ΚB)
Περισσότερα »

Το αρχείο της Απόφασης Ανάκλησης (DOC|36 KB) Περισσότερα »

Το αρχείο της Απόφασης Ανάκλησης (DOC|34,5 KB) Περισσότερα »

Σελίδα 93 απο 99« Πρώτη...102030...9192939495...Τελευταία »