Αρχείο για "Ανακοινώσεις"

Νέες ανάγκες, νέες εκπαιδευτικές προτεραιότητες, νέες εκπαιδευτικές στρατηγικές

Το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, ξεκινά την υλοποίηση του οράματος για το Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου Αιώνα). Στόχος είναι το Νέο Σχολείο να οικοδομήσει τα χαρακτηριστικά της ελληνικής κοινωνίας του μέλλοντος και να καλλιεργήσει στους μαθητές τις ικανότητες που πρέπει να έχει ο μορφωμένος άνθρωπος της σύγχρονης εποχής.

Αφετηρία είναι η διαμόρφωση νέου προγράμματος σπουδών, προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Περισσότερα »

Το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) χρηματοδοτεί νέα πράξη με στόχο τη μείωση και τον καλύτερο συντονισμό της ύλης των μαθημάτων Φυσική, Χημεία, Βιολογία (Φυσικές Επιστήμες), Τεχνολογία και Πληροφορική, Μαθηματικά και Γεωγραφία, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο.
Περισσότερα »

Σας ενημερώνουμε ότι για το Μητρώο Αξιολογητών των ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ» έχουν κατατεθεί 775 εμπρόθεσμες αιτήσεις συμμετοχής (καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης 8/2/2010).

Η ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ έχει ενημερώσει όλους τους ενδιαφερόμενους που κατέθεσαν εγκαίρως τα απαιτούμενα, για τη συμμετοχή στην διαδικασία αξιολόγησης, δικαιολογητικά όσον αφορά την εγκυρότητά τους. Περισσότερα »

Ο Πίνακας Αξιολογηθεισών Προτάσεων ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ» (DOC | 422 KB) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Σύνδεσμος με τη σελίδα της Πρόσκλησης

Ο Πίνακας Αξιολογηθεισών Προτάσεων ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ» (DOC | 435 KB)

Σύνδεσμος με τη σελίδα της Πρόσκλησης

Με τη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ το Σχολείο ενδυναμώνεται με ψηφιακές υποδομές και δίνει στον εκπαιδευτικό και το μαθητή ισχυρά εκπαιδευτικά εργαλεία.

Προχωράμε ουσιαστικά προς ένα «Ψηφιακό Σχολείο».

Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) χρηματοδοτεί έργο με αντικείμενο Ψηφιακές Παρεμβάσεις στις Μαθησιακές Διαδικασίες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Περισσότερα »

Κομβικός στόχος του Υπουργείου Παιδείας είναι να μπουν δυναμικά στις υπηρεσίες του σχολείου οι νέες τεχνολογίες και οι σύγχρονες μέθοδοι εκπαίδευσης. Το Νέο Σχολείο προετοιμάζει με κριτικό τρόπο τον αυριανό πολίτη της αναδυόμενης Κοινωνίας της Γνώσης, προκειμένου να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις αλλά και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες της νέας εποχής.
Περισσότερα »

Με τη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ το Σχολείο ενδυναμώνεται με ψηφιακές υποδομές και δίνει στον εκπαιδευτικό και το μαθητή ισχυρά εκπαιδευτικά εργαλεία.

Προχωράμε ουσιαστικά προς ένα «Ψηφιακό Σχολείο».

Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) χρηματοδοτεί τη δημιουργία Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας και Ψηφιακής Βάσης Γνώσεων. Περισσότερα »

Οι Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας είναι η νέα δράση του Υπουργείου Παιδείας με στόχο την ανάδειξη του σχολείου ως εκπαιδευτικού πόλου έλξης σε περιοχές με αυξημένες εκπαιδευτικές ανάγκες. Όλοι ξέρουμε ότι άνισες αφετηρίες οδηγούν σε άνισες επιδόσεις και άνισες διαδρομές ζωής. Είναι καιρός η πορεία αυτή να αντιστραφεί. Περισσότερα »

Το Νέο Σχολείο ανταποκρίνεται στις εκπαιδευτικές ανάγκες της εποχής και τα νέα φαινόμενα στην ελληνική κοινωνία. Αναγνωρίζει και αντισταθμίζει τις αρνητικές συνέπειες στη διαδικασία της μάθησης που οφείλονται σε αίτια κοινωνικά, οικονομικά και μορφωτικά, όπως και γλωσσικών, θρησκευτικών και πολιτισμικών διαφορών. Περισσότερα »

Σελίδα 91 απο 98« Πρώτη...102030...8990919293...Τελευταία »