Αρχείο για "Ανακοινώσεις"

Προθεσμία για την παραλαβή του τεύχους προκήρυξης:
23-04-2010, Ώρα: 15:00
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:

29-04-2010, Ώρα: 14:00
Ημερομηνία αξιολόγησης προσφορών:

29-04-2010, Ώρα: 15:00

Περισσότερα »

Aνάκληση της με αρ. πρωτ. 15530/2-10-2009 Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο «Ενισχυτική διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» – ΑΠ 1, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013. Περισσότερα »

Σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει πλέον η δυνατότητα λειτουργίας της Ηλεκτρονικής Υποβολής Δελτίων ΕΣΠΑ για τις πράξεις πλην κρατικών ενισχύσεων.

Στην παρούσα φάση η εφαρμογή υποστηρίζει τα έντυπα των Τεχνικών Δελτίων Πράξης (Προτεινόμενης και Εγκεκριμένης) καθώς και των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών, ενώ μέχρι τέλους Μαρτίου 2010 θα καλύπτει το σύνολο των δελτίων. Περισσότερα »

Tο αρχείο της Απόφασης Ανάκλησης (DOC|34,5 ΚB)
Περισσότερα »

Το αρχείο της Απόφασης Ανάκλησης (DOC|36 KB) Περισσότερα »

Το αρχείο της Απόφασης Ανάκλησης (DOC|34,5 KB) Περισσότερα »

Το αρχείο της Απόφασης Ανάκλησης (DOC|959 KB)
Περισσότερα »

Σε συνέχεια με την από 28 Δεκεμβρίου 2009 ανακοίνωσή μας, σας επισημαίνουμε ότι σήμερα ξεκινάει η δεύτερη φάση αξιολόγησης των προτάσεων του Ερευνητικού Προγράμματος «Ηράκλειτος ΙΙ – Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» κατά την οποία οι προτάσεις θα αξιολογηθούν από τις Θεματικές Επιτροπές Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων. Σχετικώς λαμβάνει χώρα σήμερα συνάντηση της Ειδικής Γραμματέως με τους Προέδρους των θεματικών επιτροπών. Περισσότερα »

Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 10869/9-7-2009 Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” (ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ)». Το αρχείο της Απόφασης (DOC|234 KB) Περισσότερα »

Το αρχείο της Απόφασης χρονικής παράτασης (DOC|357 KB)

Για την διευκόλυνση της διαδικασίας οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν συμπληρωμένη την παρακάτω φόρμα για την Ηλεκτρονική Υποβολή μαζί με σύντομο βιογραφικό σημείωμα ως συνημμένα έγγραφα στην ηλεκτρονική διεύθυνση archimedesepeaek.gr.

Το αρχείο της Πρόσκλησης Δήλωσης Ενδιαφέροντος (DOC|380 KB)

Φόρμα για την Ηλεκτρονική Υποβολή των Στοιχείων (PDF|972 KB)

Σύνδεσμος με τη σχετική σελίδα των Προσκλήσεων

Σελίδα 90 απο 96« Πρώτη...102030...8889909192...Τελευταία »