Αρχείο για "Ανακοινώσεις"

Ο Πίνακας Αξιολογηθεισών Προτάσεων ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ» (DOC | 435 KB)

Σύνδεσμος με τη σελίδα της Πρόσκλησης

Με τη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ το Σχολείο ενδυναμώνεται με ψηφιακές υποδομές και δίνει στον εκπαιδευτικό και το μαθητή ισχυρά εκπαιδευτικά εργαλεία.

Προχωράμε ουσιαστικά προς ένα «Ψηφιακό Σχολείο».

Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) χρηματοδοτεί έργο με αντικείμενο Ψηφιακές Παρεμβάσεις στις Μαθησιακές Διαδικασίες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Περισσότερα »

Κομβικός στόχος του Υπουργείου Παιδείας είναι να μπουν δυναμικά στις υπηρεσίες του σχολείου οι νέες τεχνολογίες και οι σύγχρονες μέθοδοι εκπαίδευσης. Το Νέο Σχολείο προετοιμάζει με κριτικό τρόπο τον αυριανό πολίτη της αναδυόμενης Κοινωνίας της Γνώσης, προκειμένου να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις αλλά και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες της νέας εποχής.
Περισσότερα »

Με τη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ το Σχολείο ενδυναμώνεται με ψηφιακές υποδομές και δίνει στον εκπαιδευτικό και το μαθητή ισχυρά εκπαιδευτικά εργαλεία.

Προχωράμε ουσιαστικά προς ένα «Ψηφιακό Σχολείο».

Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) χρηματοδοτεί τη δημιουργία Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας και Ψηφιακής Βάσης Γνώσεων. Περισσότερα »

Οι Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας είναι η νέα δράση του Υπουργείου Παιδείας με στόχο την ανάδειξη του σχολείου ως εκπαιδευτικού πόλου έλξης σε περιοχές με αυξημένες εκπαιδευτικές ανάγκες. Όλοι ξέρουμε ότι άνισες αφετηρίες οδηγούν σε άνισες επιδόσεις και άνισες διαδρομές ζωής. Είναι καιρός η πορεία αυτή να αντιστραφεί. Περισσότερα »

Το Νέο Σχολείο ανταποκρίνεται στις εκπαιδευτικές ανάγκες της εποχής και τα νέα φαινόμενα στην ελληνική κοινωνία. Αναγνωρίζει και αντισταθμίζει τις αρνητικές συνέπειες στη διαδικασία της μάθησης που οφείλονται σε αίτια κοινωνικά, οικονομικά και μορφωτικά, όπως και γλωσσικών, θρησκευτικών και πολιτισμικών διαφορών. Περισσότερα »

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙΣΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ» (DOC | 429 ΚΒ)

Σύνδεσμος με τη σελίδα της Πρόσκλησης

Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη και συντήρηση λογισμικού και εξειδικευμένων πληροφοριακών συστημάτων/ εργαλείων για την υποστήριξη της παρακολούθησης, της διαχείρισης και του ελέγχου της υλοποίησης του Ε.Π.» στους Άξονες Προτεραιότητας 13,14,15 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 – «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ».

Οριζόντια Πράξη – Α.Π.13 – Α.Π.14 – Α.Π.15 (DOC|229 KB) Περισσότερα »

Ανάκληση της με αριθ. πρωτ. 13198/31-08-2009 Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο «Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών για Θέματα Πρόληψης και Διαχείρισης Έκτακτων Αναγκών σε Σχολικές Μονάδες, στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Περισσότερα »

Ανάκληση ισχύος της με αρ. πρωτ. 11674/24-7-2009 επικαιροποίησης της με αρ. πρωτ. 22865/22-10-08 Ανοιχτής Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠΕΔΒΜ για την υποβολή προτάσεων για την πράξη με τίτλο «Ενισχυτική διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
Περισσότερα »

Σελίδα 89 απο 96« Πρώτη...102030...8788899091...Τελευταία »