Αρχείο για "Ανακοινώσεις"

Το πρόγραμμα ολοκληρωμένης επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών της χώρας είναι η νέα δράση που θα υλοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Η Πράξη αφορά το σύνολο των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τεχνολογικής εκπαίδευσης και εκτείνεται χρονικά ως τον Απρίλιο του 2013. Περισσότερα »

Ο Πίνακας Αξιολογηθεισών Προτάσεων για την Πράξη «ΜΟΔΙΠ» (DOC | 430 KB)
Περισσότερα »

Αναμένουμε τις απόψεις/παρατηρήσεις σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση : diavoulefsiepeaek.gr

Το ηλεκτρονικό αρχείο του Σχεδίου Πρόσκλησης για Διαβούλευση (PDF|840ΚΒ)

Κατά την διενέργεια της αξιολόγησης των πράξεων «Δ.Α.ΣΤΑ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ» και «ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ», η Επιτροπή αξιολόγησης βασίσθηκε σε μία σειρά ειδικότερων κριτηρίων, για τα οποία ορίσθηκε αντίστοιχη βαρύτητα η οποία ποσοτικοποιήθηκε σε αντίστοιχους συντελεστές. Οι εν λόγω συντελεστές, στη βάση των οποίων υπολογίσθηκαν τα διατιθέμενα στα Ιδρύματα ποσά παρουσιάζονται παρακάτω στον Πίνακα 1. Περισσότερα »

Κομβική σημασία στη νέα Εκπαιδευτική Στρατηγική και στη νέα Στρατηγική Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας έχει η αναβάθμιση των θεσμών που εξυπηρετούν τη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Προς την κατεύθυνση αυτή, ήδη δρομολογούνται μία σειρά μέτρων, ενώ θα ενισχυθεί θεσμικά ο ρόλος σχετικών φορέων και δομών.

Στο ίδιο πλαίσιο, απολύτως αναγκαία είναι και η αναβάθμιση των Γραφείων Διασύνδεσης των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ, που πρέπει να αποκτήσουν έναν πιο δυναμικό ρόλο και μία καθοριστικής σημασίας λειτουργία μέσα στα Ιδρύματα.
Περισσότερα »

Εν όψει των νέων διαγωνισμών για τη δημοσιότητα και την επικοινωνιακή υποστήριξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας , με πρωτοβουλία της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος, η Ειδική Γραμματέας κα Ιφιγένεια Ορφανού, η προϊσταμένη της Μονάδας Δημοσιότητας της Αρχής, η υπεύθυνη των διαγωνισμών επικοινωνίας και στελέχη της Ειδικής Γραμματείας συναντήθηκαν με την Επιτροπή Δημόσιου Τομέα της Ένωσης Εταιριών Διαφήμισης και Επικοινωνίας Ελλάδος (ΕΔΕΕ), αντιπροσωπευτικού θεσμικού φορέα του κλάδου της Επικοινωνίας στη χώρα. Στόχος της συνάντησης ήταν να ενημερωθεί ο κλάδος για την νέα καινοτόμο προσέγγιση της Ειδικής Γραμματείας και γενικότερα του Υπουργείου Παιδείας για την επικοινωνιακή υποστήριξη και την υποστήριξη δημοσιότητας με διακριτά αντικείμενα την επικοινωνιακή στρατηγική υποστήριξη και την υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας σε διαφορετικής φύσεως και λειτουργίας μέσα και για να ανταλλαγούν απόψεις, έτσι ώστε η Ειδική Γραμματεία να ενημερωθεί για τα δεδομένα της αγοράς και τις δυνατότητες του κλάδου. Έγινε μία συνοπτική αναφορά του περιεχόμενου των σχεδιαζόμενων διαγωνισμών για συμβούλους δημοσιότητας (σε δράσεις above the line, below the line και για – πρώτη φορά – ειδικά σε social media). Η Επιτροπή έδωσε τις παρατηρήσεις της και συμφώνησε με το διαχωρισμό των διαγωνισμών ανά επικοινωνιακό αντικείμενο, ενώ το Συμβούλιο Ψηφιακής Επικοινωνίας της ΕΔΕΕ, συμμετείχε με παροχή τεχνογνωσίας για προδιαγραφές έργων που αφορούν στη χρήση των Social Media.
Περισσότερα »

Το κείμενο της πέμπτης Πρόσκλησης (PDF|220 KB)

Σύνδεσμος με τη σελίδα της Διαχειριστικής Επάρκειας

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙΣΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ» (DOC |424 ΚΒ)

Σύνδεσμος με τη σελίδα της Πρόσκλησης

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙΣΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (DOC|388 KB)

Σύνδεσμος με τη σελίδα της Πρόσκλησης

Οι πρόσφατες προσκλήσεις που εξέδωσε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για έργα συγχρηματοδοτούμενα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», μέσω των οποίων θα γίνει πραγματικότητα η νέα Εκπαιδευτική Στρατηγική του Υπουργείου Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για ένα νέο σχολείο και ένα νέο εκπαιδευτικό σύστημα, αφορούν έργα καινοτόμα, αρκετά περίπλοκα, που απαιτούν συστηματική, ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των δυνητικών δικαιούχων και έχουν υψηλές ποιοτικές απαιτήσεις σε επίπεδο σχεδιασμού και μετέπειτα υλοποίησης. Περισσότερα »

Σελίδα 89 απο 98« Πρώτη...102030...8788899091...Τελευταία »