Αρχείο για "Ανακοινώσεις"

(14/12/2016) 2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης με κωδικό ΕΔΒΜ 07 και τίτλο «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β΄επιπέδου Τ.Π.Ε.)» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 & 9, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)

 Το αρχείο της 2ης Τροποποίησης της Πρόσκλησης (PDF| 518 KB)

(03/11/2015) 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης με κωδικό ΕΔΒΜ 07 και τίτλο «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β΄επιπέδου Τ.Π.Ε.)» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 & 9, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)

Το αρχείο της 1ης Τροποποίησης της Πρόσκλησης (PDF| 240 KB)

Περισσότερα »

Ανακοινώνεται οι προέγκρισεις των ΣΑΕ 0458, 3451 και 0198 και η ανακατανομή της ΣΑΕ 0148.

Το αρχείο της ανακατανομής της ΣΑΕ 0148 (PDF| 1106 KB)
Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 0198 (PDF| 146 KB)
Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 0458 (PDF| 142 KB)
Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 3451 (PDF| 140 KB)
Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 3451 (PDF| 140 KB)

 

Ανακοινώνονται οι κατανομές χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους – ΣΑΕ 1348 (PDF | 181 KB)
Το αρχείο των κατανομών για Ειδικούς Λογαριασμούς – ΣΑΕ 2458 (PDF | 188 KB)
Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους – ΣΑΕ 0458 (PDF | 189 KB)
Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους – ΣΑΕ 0148 (PDF | 176 KB)
Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους – ΣΑΕ 0908 (PDF | 173 KB)
Το αρχείο των κατανομών για Ειδικούς Λογαριασμούς – ΣΑΕ 2458 (PDF | 185 KB)
Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους – ΣΑΕ 2458 & 4458 (PDF | 187 KB)

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ανακοίνωση αφορά μόνο δικαιούχους που πραγματοποιούν πληρωμές με Διαχειριστή Έργου και Υπεύθυνο Λογαριασμού.

Ανακοινώνεται το με αρ. πρωτ. 105780/16-10-2015 «ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ» έγγραφο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ και παρακαλούμε για την εφαρμογή του.

Ένταξη της Πράξης «Αξιολόγηση των παρεμβάσεων της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5000053 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

1η τροποποίηση της Απόφασης  (PDF| 414 KB)

Απόφαση Ένταξης (PDF| 420 KB)

 

Ορθή Επανάληψη Πρόσκλησης [κωδ.ΤΒ01] Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Άξονες Προτεραιότητας 10,11,12, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, με τίτλο: «Αξιολόγηση των παρεμβάσεων της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ)».

Το αρχείο της Πρόσκλησης (361 KB)

Περισσότερα »

Σας ενημερώνουμε ότι οι κατάλογοι Δυνητικών Παρόχων Υπηρεσιών και Προμηθευτών της ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ και της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ έχουν ενοποιηθεί σε έναν ενιαίο που θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες των αντίστοιχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, μέχρι και την ημερομηνία λήξης τους, καθώς και για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Σας καλούμε να εγγραφείτε στο ενιαίο Μητρώο Αξιολόγησης από το οποίο η  Ειδική Υπηρεσία δύναται να επιλέγει συνεργάτες (με τη διαδικασία που προβλέπεται στην ΥΑ 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ3628/12.11.2010, ΦΕΚ Β’ 1856/26.11.2010) για την υλοποίηση έργων της Τεχνικής Υποστήριξης όπως για παράδειγμα αξιολόγηση προγραμμάτων, έρευνες-μελέτες, τεχνική υποστήριξη κ.ο.κ.

 Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες : www.edulll.gr , www.epanad.gov.gr καθώς και στο τηλέφωνο : 210 3278022 κα Μαγιάση Νίκη.

  Δείτε το σχετικό αρχείο εδώ

Ανακοινώνονται οι κατανομές χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους – ΣΑΕ 0908 (PDF | 206 KB)
Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους – ΣΑΕ 0458, 2458 & 8458 (PDF | 205 KB)
Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους – ΣΑΕ 0198 (PDF | 206 KB)
Το αρχείο των κατανομών για Ειδικούς Λογαριασμούς – ΣΑΕ 0908 (PDF | 188 KB)
Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους – ΣΑΕ 0138, 0148, 0458 & 2458 (PDF | 229 KB)
Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους – ΣΑΕ 1348 (PDF | 186 KB)
Το αρχείο των κατανομών για Ειδικούς Λογαριασμούς – ΣΑΕ 0148 (PDF | 185 KB)

Ανακοινώνεται οι προέγκρισεις των ΣΑΕ 0138, 0198, 2458, 8458 και η τροποποίηση 01 της ΣΑΕ 0148.

Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 0198 (PDF| 153 KB)
Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 0198 (PDF| 146 KB)
Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 0198 (PDF| 156 KB)
Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 2458 (PDF| 135 KB)
Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 0138 (PDF| 186 KB)
Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 2458 (PDF| 146 KB)
Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 8458 (PDF| 138 KB)
Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 0198 (PDF| 147 KB)
Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 2458 (PDF| 131 KB)
Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 2458 (PDF| 139 KB)

Τροποποίηση 01 της ΣΑΕ 0148 (PDF | 950 KB)

 

Απόφαση για τη συγχώνευση Μητρώων των Καταλόγων Δυνητικών Παροχών Υπηρεσιών της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ και της ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ

Η απόφαση (PDF|694 KB)

Σελίδα 30 απο 89« Πρώτη...1020...2829303132...405060...Τελευταία »