Αρχείο για "Ανακοινώσεις"

Ανακοινώνονται οι κατανομές χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ

Το αρχείο της κατανομής (ΣΑΕ 0908) για Υπολόγους (PDF|172 KB)

To αρχείο των κατανομών (ΣΑΕ 0458, 3458, 8458) για τους Ειδικούς Λογαριασμούς (PDF|261 KB)

Το αρχείο των κατανομών (ΣΑΕ 0458, 4458, 8458) για του Υπολόγους (PDF|219 KB)

Ανακοινώνονται οι κατανομές χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ

To αρχείο των κατανομών (ΣΑΕ 0458, 2458, 3451, 3458) για Ειδικούς Λογαριασμούς

Ανακοινώνονται οι κατανομές χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ

Το αρχείο των κατανομών (ΣΑΕ 0198) για Υπολόγους (PDF| 187 KB)

Το αρχείο των κατανομών (ΣΑΕ 0908) για Ειδικούς Λογαριασμούς (PDF| 186 KB)

To αρχείο των κατανομών (ΣΑΕ 0458, 2458, 3451, 3458) για Ειδικούς Λογαριασμούς  (PDF| 217 KB)

To αρχείο των κατανομών (ΣΑΕ 2458) για Υπολόγους (PDF| 182 KB)

Το αρχείο των κατανομών (ΣΑΕ 0908) για Υπολόγους (PDF| 174 KB)

Ανακοινώνεται η προέγκριση της ΣΑΕ 3451

Το αρχείο της Προέγκρισης της ΣΑΕ 3451_5.11.2015

Ανακοινώνονται οι προεγκρίσεις των ΣΑΕ 0458, 2458, 4458, 8458.

Το αρχείο της Προέγκρισης της ΣΑΕ 0458_16.11.2015 (PDF| 168 KB)

To αρχείο της Προέγκρισης της ΣΑΕ 0458_05.11.2015 (PDF| 139 KB)

To αρχείο της Προέγκρισης της ΣΑΕ 2458_5.11.2015 (PDF| 156 KB)

To αρχείο της Προέγκρισης της ΣΑΕ 4458_17.11.2015 (PDF| 140 KB)

To αρχείο της Προέγκρισης της ΣΑΕ 8458_16.11.2015 (PDF| 140 KB)

To αρχείο της Τροποποίησης της ΣΑΕ 0198_29.10.2015 (PDF|824 KB)

Αναφορικά με την ανάκληση της Πρόσκλησης (κωδ. 184) με τίτλο «Ανάδειξη καινοτόμων ιδεών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΑΕΙ» σας ενημερώνουμε ότι:

  • Η εν λόγω πρόσκληση εκδόθηκε από την ΕΥΔ του ΕΠ ΕΚΔΒΜ στις 24.9.2014. Σύμφωνα με την πρόσκληση, οι δυνητικοί δικαιούχοι καλούταν να καταθέσουν ερευνητικές προτάσεις έως τις 24.10.2014. Εν συνεχεία, στις 17.10.2014, με απόφαση του τότε Ειδικού Γραμματέα Ευρωπαϊκών Πόρων, παρατάθηκε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων έως τις 10.11.2014.
  • Στην ΕΥΔ κατατέθηκαν 258 αιτήσεις χρηματοδότησης που αφορούσαν ερευνητικές προτάσεις με ευρύ επιστημονικό περιεχόμενο και σε διαφορετικά επιστημονικά πεδία.
  • Σύμφωνα με το ισχύον Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, μετά το πέρας της υποβολής αιτήσεων και προκειμένου να εκδοθούν τα τελικά αποτελέσματα απαιτούταν:

(α) να γίνει εξέταση των υποβληθέντων φακέλων ως προς την πληρότητά τους,

(β) να εκδοθεί οδηγός αξιολόγησης του περιεχομένου των προτάσεων και να πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση των προτάσεων βάσει αυτού του οδηγού, καθώς και

(γ) να τηρηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αξιολόγησης και ενστάσεων.

Περισσότερα »

Στις 23 Νοεμβρίου «ανοίγει» η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στη δράση «Ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης», με την οποία πέφτει η αυλαία των προγραμμάτων ΕΣΠΑ της περιόδου 2007-13. Συνέντευξη Τύπου για το θέμα παραχώρησαν ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξης Χαρίτσης, η Διοικήτρια του ΟΑΕΔ, Μαρία Καραμεσίνη και ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, Γιώργος Ιωαννίδης.
Πρόκειται για δράση με 12.700 ωφελούμενους. Η δράση έχει διπλή στόχευση: πρώτον, να ενισχυθεί η ρευστότητα των επιχειρήσεων που εμπράκτως στήριξαν την απασχόληση και, δεύτερον, να ενισχυθεί η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων που ξεκίνησαν σε συνθήκες γενικευμένης οικονομικής κρίσης. Το πρώτο σκέλος αφορά τις επιχειρήσεις που δημιούργησαν νέες θέσεις εργασίας μέσα στο αντίξοο οικονομικό περιβάλλον, και το δεύτερο αφορά πρώην ανέργους που έκαναν έναρξη δραστηριότητας κατά τα δύο προηγούμενα έτη. Επιχορηγούνται σε όλη την επικράτεια
(α) 9.000 νέες θέσεις εξηρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου οι οποίες δημιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2015 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2015,
(β) 3.700 πρώην εγγεγραμμένοι άνεργοι οι οποίοι δημιούργησαν τη δική τους επιχείρηση από την 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι και την 31 Αυγούστου 2015.

Περισσότερα στα σχετικά έγγραφα:
ΔΤ
Προδημοσίευση της ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης
Απομαγνητοφώνηση της κοινής συνέντευξης των κ.κ. Χαρίτση, Καραμεσίνη & Ιωαννίδη

(14/12/2016) 2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης με κωδικό ΕΔΒΜ 07 και τίτλο «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β΄επιπέδου Τ.Π.Ε.)» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 & 9, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)

 Το αρχείο της 2ης Τροποποίησης της Πρόσκλησης (PDF| 518 KB)

(03/11/2015) 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης με κωδικό ΕΔΒΜ 07 και τίτλο «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β΄επιπέδου Τ.Π.Ε.)» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 & 9, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)

Το αρχείο της 1ης Τροποποίησης της Πρόσκλησης (PDF| 240 KB)

Περισσότερα »

Ανακοινώνεται οι προέγκρισεις των ΣΑΕ 0458, 3451 και 0198 και η ανακατανομή της ΣΑΕ 0148.

Το αρχείο της ανακατανομής της ΣΑΕ 0148 (PDF| 1106 KB)
Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 0198 (PDF| 146 KB)
Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 0458 (PDF| 142 KB)
Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 3451 (PDF| 140 KB)
Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 3451 (PDF| 140 KB)

 

Ανακοινώνονται οι κατανομές χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους – ΣΑΕ 1348 (PDF | 181 KB)
Το αρχείο των κατανομών για Ειδικούς Λογαριασμούς – ΣΑΕ 2458 (PDF | 188 KB)
Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους – ΣΑΕ 0458 (PDF | 189 KB)
Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους – ΣΑΕ 0148 (PDF | 176 KB)
Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους – ΣΑΕ 0908 (PDF | 173 KB)
Το αρχείο των κατανομών για Ειδικούς Λογαριασμούς – ΣΑΕ 2458 (PDF | 185 KB)
Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους – ΣΑΕ 2458 & 4458 (PDF | 187 KB)

Σελίδα 30 απο 90« Πρώτη...1020...2829303132...405060...Τελευταία »