Αρχείο για "Ανακοινώσεις"

Ανακοινώνονται οι προεγκρίσεις των ΣΑΕ 0458, 2458, 4458, 8458.

To αρχείο της Προέγκρισης της ΣΑΕ 2458_30.12.2015

Το αρχείο της Προέγκρισης της ΣΑΕ 8458_30.12.2015

Το αρχείο της Προέγκρισης της ΣΑΕ 0198_30.12.2015

Το αρχείο της Προέγκρισης της ΣΑΕ 0198_30.12.2015

Το αρχείο της Προέγκρισης της ΣΑΕ 3451_30.12,2015

Ανακοινώνoνται οι κατανομές των χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

To αρχείο των κατανομών για τους Ειδικούς Λογαριασμούς (ΣΑΕ 0198)_29.12.2015  (PDF| 187 KB)

Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους (ΣΑΕ 2458)_29.12.2015 (PDF| 177 KB)

Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους (ΣΑΕ 0458 & 2458)_29.12.2015  (PDF| 176 KB)

Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους (ΣΑΕ 0458)_29.12.2015  (PDF| 46 KB)

Το αρχείο της Τροποποίησης (ΣΑΕ 2458)_07_12_2015 (PDF| 135 KB)

Το αρχείο της Τροποποίησης της ΣΑΕ 0458_8.12.2015 (PDF| 130 KB)

Ανακοινώνoνται οι κατανομές των χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

Το αρχείο των κατανομών για Ειδικούς Λογαριασμούς (ΣΑΕ 2458)_24.12.2015 (PDF| 186 KB)

To αρχείο των κατανομών για Υπολόγους (ΣΑΕ 2458)_24.12.2015 (PDF| 199 KB)

Το αρχείο της Προέγκρισης της ΣΑΕ 0198_24.12.2015 (PDF| 149 KB)

Ανακοινώνoνται οι κατανομές των χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους (ΣΑΕ 0458)_23.12.2015 (178 ΚΒ)

Το αρχείο των κατανομών για τον ΟΑΕΔ_23.12.2015 (176 ΚΒ)

To αρχείο των κατανομών για Υπολόγους (ΣΑΕ 2458)_23.12.2015 (184 ΚΒ)

Το αρχείο των κατανομών για Ειδικούς Λογαριασμούς (ΣΑΕ 2458)_23.12.2015 (177 ΚΒ)

To αρχείο των κατανομών για τους Υπολόγους (ΣΑΕ 0458 & 2458)_22.12.2015 (188 ΚΒ)

Το αρχείο των κατανομών για τους Ειδικούς Λογαριασμούς (ΣΑΕ 2458)_22.12.2015 (149 ΚΒ)

Ανακοινώνoνται οι κατανομές των χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

To αρχείο των κατανομών για Ειδικούς Λογαριασμούς (ΣΑΕ 2458)_22.12.2015 (PDF|191 KB)

To αρχείο των κατανομών για τους Υπολόγους (ΣΑΕ 0458 & 2458)_22.12.2015 (PDF|189 KB)

Ανακοινώνoνται οι κατανομές των χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

To αρχείο των κατανομών για Ειδικούς Λογαριασμούς (ΣΑΕ 2458)_17.12.2015 (PDF|172KB)

To αρχείο των κατανομών για τους Ειδικούς Λογαριασμούς (ΣΑΕ 2458)  (PDF|149 KB)

Το αρχείο των κατανομών για Ειδικούς Λογαριασμούς (ΣΑΕ 0908)_18.12.2015  (PDF|187 KB)

Παρακαλούμε να διαβάσετε το έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ_ΕΔΒΜ σχετικά με την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το αρ. 11 του Ν. 4013/2011 και του αρ. 139 του Ν. 4281/2014 για το Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., ώστε να εξασφαλίζεται η- από αυτό το λόγο- κανονικότητα των δαπανών που στη συνέχεια δηλώνονται στο πλαίσιο των έργων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠ ΑΝΑΔ_ΕΔΒΜ.

Ανακοινώνoνται οι κατανομές των χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

To αρχείο των κατανομών για τον ΟΠΑΝ_4.12.2015 (PDF| 178 ΚΒ)

Το αρχείο των κατανομών (ΣΑΕ 0148)_4.12.2015 (PDF| 175 ΚΒ)

To αρχείο των κατανομών (ΣΑΕ 2458) για την ΕΕΔΕ_7.12.2015 (PDF| 180 ΚΒ)

To αρχείο των κατανομών για Υπολόγους (ΣΑΕ 2458)_8.12.2015 (PDF| 174 ΚΒ)

Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους (ΣΑΕ 0198)_10.12.2015 (PDF| 181 ΚΒ)

To αρχείο των κατανομών για Υπολόγους (ΣΑΕ 0198)_10.12.2015 (PDF| 172 ΚΒ)

Το αρχείο των κατανομών (ΣΑΕ 0138 & 2458)_10.12.2015 (PDF| 195 ΚΒ)

Το αρχείο των κατανομών (ΣΑΕ 0148)_10.12.2015 (PDF| 179 ΚΒ)

To αρχείο των κατανομών για Υπολόγους (ΣΑΕ 0458 & 2458)_11.12.2015 (PDF| 183 ΚΒ)

To αρχείο των κατανομών (ΣΑΕ 2458 & 8458) για Ειδικούς Λογαριασμούς (PDF| 203 ΚΒ)

Το αρχείο της ανακατανομής (ΣΑΕ 0458 & 1458 & 2458 & 8458) _8.12.2015 (PDF| 449 ΚΒ)

Η τροποποίηση της ΣΑΕ 2458_7.12.2015 (PDF| 135 ΚΒ)

To αρχείο της τροποποίησης της ΣΑΕ 0458_8.12.2015 (PDF| 130 ΚΒ)

Την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2015 ξεκινά η υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη δράση «Ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης», για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες με έδρα στις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας.
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν, την αίτηση υπαγωγής τους στο πρόγραμμα, ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr)

Το πρόγραμμα, με προϋπολογισμό 65 εκατ. ευρώ, στοχεύει στην στήριξη 12.700 εργαζόμενων και ελεύθερων επαγγελματιών. Ειδικότερα, το πρόγραμμα απευθύνεται:
(α) σε Νέους Ελεύθερους Επαγγελματίες, πρώην ανέργους, που έκαναν έναρξη επαγγέλματος από την 1/1/2014 και
(β) σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή συνεταιρισμούς που πραγματοποίησαν καθαρή αύξηση των θέσεων εργασίας τους μετά την 1/1/2015, προσλαμβάνοντας έναν ή περισσότερους ανέργους.

Η δράση προβλέπει την αναδρομική κάλυψη για το 2015 δαπανών νέων ελεύθερων επαγγελματιών (ενοίκια, αποσβέσεις παγίων, ασφαλιστικές εισφορές, έμμεσες δαπάνες για την αγορά εξοπλισμού) και την επιδότηση με 450 ευρώ μηνιαίως των καθαρών νέων θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν από επιχειρήσεις ή συνεταιρισμούς εντός του 2015, με δέσμευση των τελευταίων για διατήρηση των επιδοτούμενων θέσεων για ισόποσο χρονικό διάστημα..

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ 
http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3278&Itemid=995&lang=el

Δείτε το ΔΤ_7.12.2015

Ανακοινώνoνται οι κατανομές των χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

To αρχείο των κατανομών (ΣΑΕ 2458) (PDF|175 KB)

Σελίδα 30 απο 91« Πρώτη...1020...2829303132...405060...Τελευταία »