Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο για "Ανακοινώσεις"

Σε συνέχεια της Πρόσκλησης ΕΔΒΜ08 με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, περιόδου 1-10-2014 έως 31-10-2015» και των σχετικών Πράξεων προς όλα τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της χώρας,  ανακοινώνεται η ακόλουθη Απόφαση οριζόντιας τροποποίησης των πράξεων πρακτικής άσκησης  (PDF |409KB)

Ανακοινώνεται η ακόλουθη Απόφαση Χρηματοδότησης και Κατανομής Έργων ΕΠΕΔΒΜ από την ΔΔΕ:

79_katanomh_ypolog_2458_0458_0658_29-11-2016

Ένταξη της Πράξης «Τεχνική Βοήθεια ΤΕΙ Αθήνας» με Κωδικό ΟΠΣ 5003097 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020

1η Τροποποίηση της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5003097

H Απόφαση ένταξης με κωδ. ΟΠΣ _5003097

Ανακοινώνονται οι ακόλουθες Αποφάσεις Προέγκρισης & Έγκρισης Πιστώσεων Έργων ΕΣΠΑ ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ (2014-20) από την ΔΔΕ:

sae_3191_proegrisi_2016_texnikh_boh_25-11-2016 (148 KB| PDF)

Ανακοινώνονται οι ακόλουθες Αποφάσεις Προέγκρισης Έργων ΕΣΠΑ ΕΠΕΔΒΜ από την ΔΔΕ:

Ένταξη της Πράξης «Παροχή μελέτης σε θέματα αναδιοργάνωσης του Γραφείου Εύρεσης Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5002325 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Απόφαση Ένταξης Πράξης_5002325

Ανακοινώνονται οι ακόλουθες Αποφάσεις Χρηματοδότησης και Κατανομής Έργων ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ (2014-20) από την ΔΔΕ:

Το αρχείο των Κατανομών για τους Ειδικούς Λογαριασμούς_3451_3-11-2016 (179 ΚΒ| PDF)

Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους_3551_4-11-2016 (187 ΚΒ| PDF)

Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους_0138_4-11-2016 (163 ΚΒ| PDF)

Το αρχείο της αρνητικής κατανομής για Υπολόγους_0458_4-11-2016 (163 ΚΒ| PDF)

Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους_0138_3451_10-11-2016 (170 ΚΒ| PDF)

Το αρχείο των κατανομών για Ειδικούς Λογαριασμούς_3451_14-11-2016 (179 ΚΒ| PDF)

To αρχείο των Υπολόγων_3341_14-11-2016 (168 ΚΒ| PDF)

Το αρχείο των κατανομών για Ειδικούς Λογαριασμούς_3451_17-11-2016 (179 ΚΒ| PDF)

To αρχείο των κατανομών για Ειδικούς Λογαριασμούς_3451_24-11-2016 (213 ΚΒ| PDF)

Ανακοινώνονται οι ακόλουθες Αποφάσεις Προέγκρισης & Έγκρισης Πιστώσεων Έργων ΕΣΠΑ ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ (2014-20) από την ΔΔΕ:

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση των πράξεων του ΕΣΠΑ 2007-2013, παρακαλείσθε να λάβετε υπόψη τις συμπληρωματικές οδηγίες των παρακάτω αρχείων

Αρχεία με Οδηγίες ολοκλήρωσης Πράξεων ΕΣΠΑ 2007-2013 (.zip|664 KB)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στον πρόχειρο ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης, εγκατάστασης, υποστήριξης και συντήρησης εξοπλισμού, πληροφοριακού συστήματος και λογισμικού της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»»

Ημερομηνία ανάρτησης: 9/11/2016

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 25/11/2016, ώρα 16.00

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών 28/11/2016, ώρα 12:00

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF |1,49 MB)