Αρχείο για "Ανακοινώσεις"

Ανακοινώνονται οι ακόλουθες Αποφάσεις Προέγκρισης & Έγκρισης Πιστώσεων Έργων ΕΣΠΑ ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ (2014-20) από την ΔΔΕ:

sae_3191_proegrisi_2016_texnikh_boh_25-11-2016 (148 KB| PDF)

Ανακοινώνονται οι ακόλουθες Αποφάσεις Προέγκρισης Έργων ΕΣΠΑ ΕΠΕΔΒΜ από την ΔΔΕ:

Ένταξη της Πράξης «Παροχή μελέτης σε θέματα αναδιοργάνωσης του Γραφείου Εύρεσης Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5002325 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Απόφαση Ένταξης Πράξης_5002325

Ανακοινώνονται οι ακόλουθες Αποφάσεις Χρηματοδότησης και Κατανομής Έργων ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ (2014-20) από την ΔΔΕ:

Το αρχείο των Κατανομών για τους Ειδικούς Λογαριασμούς_3451_3-11-2016 (179 ΚΒ| PDF)

Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους_3551_4-11-2016 (187 ΚΒ| PDF)

Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους_0138_4-11-2016 (163 ΚΒ| PDF)

Το αρχείο της αρνητικής κατανομής για Υπολόγους_0458_4-11-2016 (163 ΚΒ| PDF)

Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους_0138_3451_10-11-2016 (170 ΚΒ| PDF)

Το αρχείο των κατανομών για Ειδικούς Λογαριασμούς_3451_14-11-2016 (179 ΚΒ| PDF)

To αρχείο των Υπολόγων_3341_14-11-2016 (168 ΚΒ| PDF)

Το αρχείο των κατανομών για Ειδικούς Λογαριασμούς_3451_17-11-2016 (179 ΚΒ| PDF)

To αρχείο των κατανομών για Ειδικούς Λογαριασμούς_3451_24-11-2016 (213 ΚΒ| PDF)

Ανακοινώνονται οι ακόλουθες Αποφάσεις Προέγκρισης & Έγκρισης Πιστώσεων Έργων ΕΣΠΑ ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ (2014-20) από την ΔΔΕ:

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση των πράξεων του ΕΣΠΑ 2007-2013, παρακαλείσθε να λάβετε υπόψη τις συμπληρωματικές οδηγίες των παρακάτω αρχείων

Αρχεία με Οδηγίες ολοκλήρωσης Πράξεων ΕΣΠΑ 2007-2013 (.zip|664 KB)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στον πρόχειρο ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης, εγκατάστασης, υποστήριξης και συντήρησης εξοπλισμού, πληροφοριακού συστήματος και λογισμικού της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»»

Ημερομηνία ανάρτησης: 9/11/2016

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 25/11/2016, ώρα 16.00

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών 28/11/2016, ώρα 12:00

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF |1,49 MB)

4η Τροποποίηση της Πρόσκλησης [κωδ. ΕΔΒΜ30] για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. ΑΝΑΔ_ΕΔΜΒ, Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 και 9 με τίτλο «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση»

Το αρχείο της 4ης Τροποποίησης της Πρόσκλησης (PDF| 660 KB) Περισσότερα »

Ανακοινώνονται οι ακόλουθες Αποφάσεις Χρηματοδότησης και Κατανομής Έργων ΕΠΕΔΒΜ (2007-13) & ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ (2014-20) από την ΔΔΕ:

69_katanomh_ypolog_3451_27-10-2016

1η τροποποίηση της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πολυτεχνείου Κρήτης» με Κωδικό ΟΠΣ 5000471 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Το αρχείο της 1ης τροποποίησης (PDF| 514 KB)

Περισσότερα »

Σελίδα 10 απο 91« Πρώτη...89101112...203040...Τελευταία »