Αποτελέσματα Αναζήτησης για "[39]"

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

(05/02/2014) 6η  Τροποποίηση της με Α.Π. 9234/17-06-09 Ανοιχτής Πρόσκλησης με κωδικό 39 για την Κατηγορία Πράξεων «Υπηρεσίες συμβούλου υποστήριξης στο πλαίσιο προγραμματισμού, σχεδιασμού, προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου του ΕΠ και των δράσεών του»

Το αρχείο της 6ης τροποποίησης της Πρόσκλησης (PDF|477 KB)

 

Περισσότερα »

Το σχετικό αρχείο (DOC|334KB)

Σελίδα 1 απο 11